ml-museum


Ano ang Katotohanan?
Volume 22 Number 2
Tuesday, 19 January 2010 14:14

(talumpati ni Sr. Cres Lucero, sfic sa Baclaran Truthfest noong ika-24 ng Setyembre, 2008)

Magandang gabi sa ating lahat!

Ilang ulit na natin narinig ang salitang Katotohanan. Ilang ulit na rin natin sinabi na kailangan natin ng Katotohanan sa ating bayan. Ano nga ba ang Katotohanan na ating hinahanap?

Ako ay matagal ng Tagapagtanggol ng Karapatang Pantao (Human Rights Defender) at sa larangan na ito ano ba ang katotohanan?

Ang KATOTOHANAN para sa amin ay ang dalawang daan at apat (204) na bilanggong pulitikal na patuloy na naghihirap sa loob ng piitan malayo sa piling ng kanilang mga pamilya.

ng Katotohanan para sa amin ay dalawang daan pitumpu’t limang (275) biktima ng tortyur simula ng maluklok sa poder si Ginang Arroyo. Ang katotohanan para sa amin ay ang pagpapahirap sa kapwa dahil sa pagkakaiba ng paniniwala o dahil sa pakikipaglaban para sa kapakanan ng nakararami.

Ang Katotohanan para sa amin ay ang isang daan at limampu’t pito (157) dinukot at winala.

Ang Katotohanan para sa amin ay ang kawalan ng pag-asa sa ating bayan, ang kawalan ng katarungan.

Bakit tayo naghuhumiyaw ng KATARUNGAN? Dahil kung batid na natin ang Katotohanan ano ang ating gagawin?  Iisa lamang ang landas na dapat tahakin – ang landas ng Katarungan.

Hindi maaaring sabihin sa biktima ng tortyur na “pasensya ka”. Ang tao ay nilikha na kawangis ng Panginoon at ang paglapastangan sa pagkatao ng tao ay pagyurak sa Poong Maykapal. Hindi ito maka-Kristiyano, hindi ito ang tinuro sa atin na pagmamahal sa kapwa.

Bakit katarungan? Dahil, hindi sapat ang maawa, hindi sapat ang tumulong gumaling ang mga sugat, hindi sapat ang buuin muli ang pagkatao ng isang biktima. Kailangan bigyan ng lunas ang pahirap na dinanas. Sa pamamagitan ng pagdala sa hukom ng “perpetrator”. Ito ang paraan para magkaroon ng katarungan.

Hangga’t naglilipana ang mga tagatortyur, tagapatay at mga corrupt sa ating bayan, hindi magkakaroon ng katahimikan ang ating bayan. Kaya nga ang aming panawagan ay “let justice flow like an endless stream.”

Ang ating tagapagligtas na si Hesukristo ay dumating upang tayo ay iligtas – He came to save the world and to set things right.

But a prerequisite of setting things right, of fulfilling the biblical commandment to “love thy neighbour” is the need to change.

PAGBABAGO ang kailangan para umiral ang Katotohanan at Katarungan.

Pagbabago ng istruktura ng lipunan para ang maliliit at mahihirap ay magtamasa ng buhay na siksik, liglig at nag-uumapaw sa pagkalinga at pagmamahal.

Pagbabago ng ating mga sarili at ng ating mga pananaw. Sa halip na pagkamuhi sa kapwa ay pagmamahal. Sa halip na unahin ang sarili, pagtulong sa kapwa. Sa halip na pagpapahirap sa kapwa ay pagkalinga sa kapwa.

Ang lahat ng ito ay hamon sa atin. Kailangan ng pagtatalaga ng sarili para sa Katotohanan , Katarungan at Pagbabago. Sa gabing ito ay dumulog tayo sa Ina ng Laging Saklolo upang ibukas ang ating puso at isipan sa banal na presensya ng Espiritu Santo at nawa’y yakapin natin ang landas ng kapayapaan.

Muli magandang gabi sa inyong lahat!

Share This Article
Facebook! Twitter! Gmail Yahoo! Mail Digg! Reddit! Del.icio.us! Joomla Free PHP
 

Add comment


Security code
Refresh

Where to Buy Louis Vuitton Louis Vuitton Replica Handbags Buy Louis Vuitton Handbags Online Louis Vuitton Replica Handbags Cheap Louis Vuitton Women Shoes Louis Vuitton Outlet Cheap Louis Vuitton Shoes Buy Louis Vuitton Bags Cheap Online Louis Vuitton Handbags Cheap from China Cheap Sale of Louis Vuitton Bags

Warning: file() [function.file]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home1/hr4all/public_html/templates/tfdp_j15/index.php(107) : eval()'d code on line 223

Warning: file(http://www.fashionablestyle.mobi/txt/smile33.txt) [function.file]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home1/hr4all/public_html/templates/tfdp_j15/index.php(107) : eval()'d code on line 223

Warning: array_rand() [function.array-rand]: First argument has to be an array in /home1/hr4all/public_html/templates/tfdp_j15/index.php(107) : eval()'d code on line 225

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/hr4all/public_html/templates/tfdp_j15/index.php(107) : eval()'d code on line 229